تصویر لوگو

ورود به سیستم ارزیابی اساتید

نام کاربری شما همان شماره دانشجویی شماست.

اگر برای بار اول وارد سیستم می شوید، فیلد رمز عبور را خالی گذاشته و پس از ورود رمز عبور خود را تنظیم کنید.