تصویر لوگو

لیست اخبار

"پوستر نخستین دوره هفته فیلم سینماتئاتر "

"پوستر نخستین دوره هفته فیلم سینماتئاتر " نخستین دوره هفته فیلم سینما تئاتر در روز شنبه 17 آذرماه ساعت 18 با اجرای مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد.

سری اکران‌های نخستین افتخارات سینمای ایران

سری اکران‌های سینمای جهان

انجمن علمی سینما برگزار میکند: سری اکران‌های سینمای جهان اکران انیمیشن "وقتی مارنی آنجا بود"

سری اکران‌های نخستین افتخارات سینمای ایران

انجمن علمی سینما برگزار میکند: سری اکران‌های نخستین افتخارات سینمای ایران اکران فیلم “آفساید”

سری اکران‌های فیلمهای کوتاه

انجمن علمی سینما برگزار میکند: سری اکران‌های فیلمهای کوتاه

اکران فیلم‌های کوتاه قصیده گلمکانی

انجمن علمی سینما برگزار میکند: اکران فیلم‌های کوتاه قصیده گلمکانی به همراه نشست پرسش و پاسخ با حضور فیلمساز

سری اکران‌های فیلمهای کوتاه

انجمن علمی سینما برگزار میکند: سری اکران‌های فیلمهای کوتاه

کارگاه آشنایی با عناصر و ساختارهای فیلمنامه‌ی کوتاه

کارگاه آشنایی با عناصر و ساختارهای فیلمنامه‌ی کوتاه مدرس: علیرضا طباطبایی