در سومین نشست انتقال تجربه توسط انجمن علمی سینما همزمان با هفدهمین دوره جشنواره دانشجویی نهال، امشب به گفت و گو با عوامل فیلم‌های سال اولی حاضر در جشنواره خواهیم پرداخت.

یکشنبه 9 خرداد، ساعت 22 در صفحه «انجمن سینما» در اپلیکیشن کلاب هاوس

لینک صفحه انجمن در اپلیکیشن کلاب هاوس در انتهای این پیام قرار گرفته و پرسش و پاسخ در تمام طول این نشست، امکان پذیر است.

مدیر نشست: مهراب مقدم‌شاد

https://www.clubhouse.com/club/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7