مطالب توسط انجمن علمی سینما

شماره اول دوره چهارم سینماتوگراف منتشر شد

شماره اول دوره چهارم نشریه دانشجویی سینماتوگراف منتشر شد. در ادامه سخن سردبیر این دوره از نشریه آمده است. پیش بردن نشریه خاصه اگر صفت دانشجویی را همراه خود داشته‌باشد سختی‌ها و مشکلاتی دارد عیان بر هرکسی که اندکی در این حوزه فعالیت کرده. مشکلات ما در این شماره اما محدود به همین‌ها نبود و […]

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟ پاسخ این پرسش در کتب تاریخ سینما موجود است اما سینماتوگراف «دانشگاه هنر» چگونه متولد شد؟ در دومین هفته حضورم در دانشگاه و در شرایطی که هنوز تکلیف خوابگاهم مشخص نبود(شبها در نمازخانه می خوابیدم) به معاونت فرهنگی رفتم و درخواست مجوز انتشار یک نشریه علمی سینما را به مدیریت وقت […]